Gương mặt và cảm nhận học viên

Ảnh khóa học chuyên viên báo cáo thuế khóa 04

Ảnh khóa học chuyên viên báo cáo thuế khóa 04

Ảnh khóa học chuyên viên báo cáo thuế khóa 04             Chúc các bạn thành công ___________________________________________ CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX) Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội Tel: 04 62 85 85 29 – 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999 Email: thueapec@gmail.com ; … Đọc Thêm

Buổi offline CLB kế toán thuế lần thứ 02

Buổi offline CLB kế toán thuế lần thứ 02

Buổi offline CLB kế toán thuế lần thứ 02 Nhóm facebook: CLB Kế toán thuế Lượng thành viên tinh đến 30/5/2015: 75.000 thành viên Chúc các bạn thành công ___________________________________________ CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX) Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội Tel: 04 62 85 85 29 – 04 62 85 85 23; … Đọc Thêm

Khóa học thực hành kế toán thuế thực tế số 03

Khóa học thực hành kế toán thuế thực tế số 03

Hình ảnh của Khóa học thực hành kế toán thuế thực tế số 3 Chúc các bạn thành công ___________________________________________ CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX) Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội Tel: 04 62 85 85 29 – 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999 Email: thueapec@gmail.com ; Website: … Đọc Thêm