Điểm mới của Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Sau đây, Kế toán thuế Apec xin giới thiệu một số nội dung cần lưu ý của Luật kế toán 88/2015/QH13:

1. Về đối tượng áp dụng: Vẫn giữ nguyên các đối tượng như Luật kế toán 2003;

2. Về việc cung cấp dịch vụ kế toán: Trong Luật kế toán 88/2015 quy định cụ thể việc tư vấn kế toán cũng được xem là cung cấp dịch vụ kế toán. Vì vậy, buộc phải đăng ký hành nghề theo quy định; Và được quy định rất cụ thể và chi tiết tại các điều từ Điều 57 đến Điều 70;

3. Về hình thức kế toán: Luật cũng nói rõ chỉ chấp nhận hình thức kế toán quản trị và kế toán tài chính, không chấp nhận các hình thức kế toán khác;

4. Về chứng từ điện tử: Nếu chứng từ điện tử được lưu trữ trên các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.

5. Đối với các khoản mục có gốc ngoại tệ và các tài sản hoặc nợ phải trả có giá trị biến động thường xuyên: Phải được đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính;

6. Về việc xác định giá khi bán tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả: Xác định phụ hợp với giá thị trường có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị -> Đây là một điểm rất mới và có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

7. Về kiểm tra kế toán: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền quyết định kiểm tra kế toán đối với các đơn vị kế toán trên địa bàn do mình quản lý.

8. Một điểm rất mới đáp ứng nhu cầu hội nhập của Việt Nam trong thời gian tới:  Đó là chấp nhận cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

Và còn nhiều hướng dẫn khác

Xem nội dung chi tiết và tải về Luật Kế Toán 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015

TẠI ĐÂY

luat-ke-toan-so-88-2015-qh13

Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói chuyên nghiệp
Dịch vụ Lập báo cáo tài chính cuối năm

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan