Công văn 3387/TCT-CS ngày 29.07.2016 về hóa đơn

Ngày 29/07/2016 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3387/TCT-CS – hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, đối với trường hợp phát sinh thực tế tại Công ty cổ phần dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế – Chi nhánh Hà Nam. APECTAX xin gửi tới các bạn nội dung công văn 3387/TCT-CS chi tiết như sau: 

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3387/TCT-CS Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016
V/v Hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 828/CT-HCQTTVAC ngày 1/4/2016 và công văn số 1392/CT-HCQTTVAC ngày 26/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

Tại điểm a Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định:

“4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

Trường hợp người bán làm  mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.”

Căn cứ vào quy định nêu trên và trình bày của Cục Thuế: Trường hợp Công ty cổ phần dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế – Chi nhánh Hà Nam làm mất 01 hóa đơn đầu ra liên 2 (loại hóa đơn GTGT: mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu AN/15P, số hóa đơn 0009993) và Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã làm việc trực tiếp với Công ty  xác định hóa đơn ký hiệu AN/15P sốố 0009993 là hóa đơn xóa bỏ và đã được Công ty lập thay thế bằng hóa đơn ký hiệu AN/15P số 0010015, Công ty Cổ phần dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế – Chi nhánh Hà Nam thực hiện cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của việc mất hóa đơn nêu trên thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Hà Nam tại công văn số 1392/CT-HCQTTVAC ngày 26/05/2016.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 – Như trện; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 – Vụ pháp chế (BTC);  Đã ký
 – Vụ Pháp chế, (TCT) (2b);
 – Vụ TVQT, Vụ KTNB; Cao Tuấn Anh
 – Lưu: VT, CS (3b)

Lưu ý: Các văn bản dạng hành chính CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần tham khảo ý kiến của chuyên gia để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

Trân trọng!

Chúc các bạn thành công! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi:


CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC[APECTAX]

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

——————————————————————-

==>> Tải công văn TẠI ĐÂY

 

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan