Sổ sách-Chứng từ-Báo Cáo

Hướng dẫn cách làm sổ nhật ký chung trên Excel 2016

Hướng dẫn cách làm sổ nhật ký chung trên Excel 2016

Nhằm mục đích nâng cao nghiệp vụ cho rất nhiều kế toán tương lai, Công ty kế toán thuế APEC sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sổ nhật ký chung trên Excel nhanh và hiệu quả nhất. Sổ nhật ký chung là phương tiện ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, qua đó phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản nhằm mục đích chính là ghi chép đơn giản hơn vào … Đọc Thêm

Cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản trên Excel

Cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản trên Excel

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn cách lập bảng cân đối sổ phát sinh tài khoản trên Excel chi tiết theo từng chỉ tiêu, cơ sở và nguyên tắc để lập được bảng cân đối số phát sinh tài khoản. - Bảng cân đối số phát sinh tài khoản đươc dùng để phản ảnh tổng quát số phát sinh tăng giảm trong năm, số hiện có đầu năm, và số hiện có cuối năm được phân … Đọc Thêm

Cách lập bảng cân đối kế toán theo TT 200/2014/TT-BTC chuẩn nhất

Cách lập bảng cân đối kế toán theo TT 200/2014/TT-BTC chuẩn nhất

Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC chi tiết từng định mức trên bảng cân đối kế toán mẫu số B01- DN , nguyên tắc lập , cơ sở số liệu lập bảng cân đối kế toán. Theo điều 112 Thông tư 200/2014/TT-BTC chỉ dẫn lập và thể hiện Bảng cân đối kế toán năm cụ thể như sau: 1. Lập và trình Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả … Đọc Thêm

Hướng dẫn lập Thuyết minh BCTC theo TT 200 (Mẫu B09 – DN)

Hướng dẫn lập Thuyết minh BCTC theo TT 200 (Mẫu B09 – DN)

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của BCTC, dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Sau đây, Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn các bạn lập chi tiết từng chỉ tiêu trong bản Thuyết minh Báo … Đọc Thêm

Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200 chuẩn

Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200 chuẩn

Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Kết cấu báo cáo, kết quả, phương pháp lập và cơ sở lập báo cáo kết quả kinh doanh chi tiết nhất. Theo điều 113 TT 200 hướng dẫn và trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫ B02-DN cụ thể như sau: 1. Nội dung và kế cấu báo cáo kết quả kinh doanh: a) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh … Đọc Thêm

Hướng dẫn lập Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200

Hướng dẫn lập Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200

APECTAX xin hướng dẫn các bạn lập Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu S10- DN) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Cụ thể: 1. Mục đích lập sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa:   - Dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hoá ở từng … Đọc Thêm

Hướng dẫn lập Sổ Quỹ Tiền Mặt theo Thông tư 200

Hướng dẫn lập Sổ Quỹ Tiền Mặt theo Thông tư 200

APECTAX xin hướng dẫn các bạn cách lập sổ quỹ tiền mặt (Mẫu 07a-DN) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Cụ thể như sau: 1. Mục đích lập sổ quỹ tiền mặt: - Sổ quỹ tiền mặt dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. 2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ quỹ tiền mặt: - Sổ này mở cho thủ … Đọc Thêm