Cách xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế

Việc viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế là nhưng sai xót thường gặp của kế toán. Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn các bạn cách xử lý khi hóa đơn GTGT viết sai tên công ty.

Theo điều 20 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014) hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Trường hợp hóa đơn chưa xé khỏi cuống

– Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.

2. Trường hợp hóa đơn ghi sai đã xé khỏi cuống.

a, Nếu hóa đơn ghi sai đã xé khỏi cuống nhưng chưa kê khai thuế:

– Lập biên bản thu hồi hóa đơn đã viết sai.
– Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ hóa đơn đã lập sai. Các bạn nên kẹp vào quyển hó đơn để giải trình.
– Lập hóa đơn mới.
Kê khai thuế: Hai bên dùng hóa đơn mới để khai thuế.

b. Nếu hóa đơn viết sai đã kê khai thuế.

Theo công văn 4099/CT-TTHT của cục thuế TP HCM khi phát hiện hóa đơn ghi sai địa chỉ, mã số thuế, tên công ty, ngày tháng… không ảnh hướng đến số tiền thuế Giá trị gia tăng phải nộp và khấu trừ đã kê khai thuế thì xử lý như sau:

– Lập biên bản điều chỉnh nội dung đã viết sai.

Cách lập biên bản điều chỉnh xem tại đây: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai

– Lập hóa đơn điều chỉnh: Trên hóa đơn điều chỉnh viết rõ nội dung đã viết sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

Cách viết hóa đơn điều chỉnh xem tại đây nhé: Cách viết hóa đơn điều chỉnh mã số thuế, tên hàng hóa.

Kê khai thuế: Tại kỳ kê khai lập hóa đơn điều chỉnh.
– Bên bán hàng hóa tại đơn điều chỉnh đó vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT trên phần mềm HTKK (Chỉ tiêu: Doanh thu và thuế GTGT ghi bằng (0)).

Lưu ý: Từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015
– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai xót về địa chỉ người mua, tên nhưng viết đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khá thực hiện theo hướng dẫn tại điều 20. Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Tóm lại: Nếu hóa đơn GTGT viết sai tên công ty, địa chỉ người mua nhưng MST viết đúng thì chỉ phải lập biên bản điều chỉnh là xong.!

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan