Cách viết hóa đơn hàng khuyễn mãi, hàng mẫu, quảng cáo năm 2016

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo theo đúng quy định tại Khoản 9 Điều 3 TT 26/2015/TT-BTC. Cụ thể như sau:

Trích:
a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn viết tên và số lượng hàng hóa, viết rõ là hàng khuyễn mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

– Theo quy định về luật thương mại: những hàng hóa làm hàng mẫu, hàng khuyến mãi, quảng cáo phải đăng ký với sở Công thương.
Mời các bạn xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi năm 2016
– Theo khoản 5 điều 7 TT 219/2013/TT-BTC:
“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bàng 0; trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng làm hàng khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ tiều dùng nội bộ, cho biếu tặng”

Như vậy:
– Hàng làm khuyến mại, hàng mẫu, quảng cáo phải được đăng ký với sở công thương. Khi xuất hàng phải làm hóa đơn, trên hóa đơn phải ghi rõ các mục sau: số lượng hàng hóa, tên hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mãi… và giá tính thuế bằng 0.

Dưới đây là ví dụ cụ thể của Kế toán thuế Apec (APECTAX) cụ thể như sau:

Ví dụ: Vào tháng 04/2016 Kế toán thuế Apec áp dụng chương trình khuyến mãi khi mua 01 máy Iphone 6s Plus 64G trị giá 15.000.000 đồng/ chiếc được tặng ngay một pin sạc dự phòng Pineng trị giá 2.000.000 đồng.

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: Â/13P
Liên1: Lưu                                                Số:0000001

Ngày 05 tháng 05 năm 2016

Đơn vị bán hàng: Công ty Kế toán thuế Apec
Mã số thuế: 012423553468
Địa chỉ: Số 10, Tập thể Vật tư tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0987.057.999                          Số tài khoản: 651A756525583
Họ tên người mua hàng: Hoàng Ngọc Minh
Tên đơn vị: Thế giới di động
Mã số thuế: 00199887676
Địa chỉ: 577 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Hình thức thanh toán: CK                        Số tài khoản: 676A131784758                 
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Iphone 6s Plus 64G Chiếc 01 15.000.000 15.000.000
02 Pineng
(hàng khuyến mại không thu tiền)
Chiếc 01 0 0
Cộng tiền:                                                                                            15.000.000
Thuế suất GTGT: .…10%…        Tiền thuế GTGT:                               1.500.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                   16.500.000
Số tiền viết bằng chữ: ….Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng….

Xem thêm: Theo CV 3809/TCT-DNL ngày 17/08/2015 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Hà Nội: Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng khuyến mại:
“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bàng 0; trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng làm hàng khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ tiều dùng nội bộ, cho biếu tặng”

Chú ý: Nếu các bạn xuất riêng 01 hóa đơn cho các sản phẩm khuyến mại thì phải tuân thủ:
– Các cột STT, đơn vị, số lượng, tên hàng, đơn giá viết như thường và viết rõ là hàng mẫu, quảng cáo, khuyến mại không thu tiền.
Cột: Thành tiền. Dòng cộng tiền hàng, thuế suất, thuế GTGT. Thanh toán: Viết bằng 0.

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/13P
Liên1: Lưu                                                Số:0000001

Ngày 05 tháng 05 năm 2016

Đơn vị bán hàng: Công ty Kế toán thuế Apec
Mã số thuế: 012423553468
Địa chỉ: Số 10, Tập thể Vật tư tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0987.057.999                          Số tài khoản: 651A756525583
Họ tên người mua hàng: Hoàng Ngọc Minh
Tên đơn vị: Thế giới di động
Mã số thuế: 00199887676
Địa chỉ: 577 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Hình thức thanh toán: CK                        Số tài khoản: 676A131784758                 
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Pineng Chiếc 01 0 0
  (hàng khuyến mại không thu tiền)        
Cộng tiền:                                                                                                     0
Thuế suất GTGT: ….10%…        Tiền thuế GTGT:                                      0
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            0
Số tiền viết bằng chữ: ….Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng….

Vậy là xong, khi xuất hóa đơn xong thì 02 bên sẽ hạch toán thế nào với hóa đơn hàng khuyến mãi, mời các bạn tham khảo thêm: Cách hạch toán hàng khuyến mãi năm 2016

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan