Cách kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2015 chuẩn nhất

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn các bạn cách kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2015. Hướng dẫn chi tiết hồ sơ quyết toán thuế TNCN không cư trú và cư trú, hạn nộp theo quy định mới nhất của Bộ tài chính tại TT 151/2014/TT-BTC.

Lưu ý: Tài liệu này là tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 của Cục thuế An Giang.

Xem thêm: Hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN năm 2015 chuẩn nhất

I. Đối tượng quyết toán thuế TNCN:

1. Đối với cá nhân, tổ chức trả thu nhập:

– Cá nhân, tổ chức trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có trách nhiệm quyết toán thuế & quyết toán thuế thay cho cả nhân viên có ủy quyền. Nếu tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế.

(TT 92/2015/TT-BTC)

2. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công tiền lương:

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm or có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn toàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo ngoại trừ các TT sau đây:

– CN là đại lý, bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN thì không QTT đối với phần thu nhập này.

– CN có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có Y/c hoàn thuế or bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo

– CN có thu nhập từ tiền ương, công ký HĐLĐ trên 03 tháng, tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác mà bình quân hàng tháng trong năm không quá 10 tr đồng, đc đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có y/c phát sinh thì không QTT đối với phần thu nhập này.

– CN được NSD LĐ mua bảo hiểm nhân thọ (trừ BH hưu trí tự nguyện) BH không bắt buộ khác có tính lũy về phí BH mà NSD LĐ or DN bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí BH tương ứng với phần NSDLĐ mua hoặc đón góp cho NLĐ theo hướng dẫn tại khoản 2 diều 14 TT 92/2015-TT-BTC thì không phải QTT đối với phần tn này.

II. Hồ sơ và thủ tục quyết toán thuế TNCN

A. Tổ chức cá nhân trả thu nhập:

1. Hồ sơ QTT TNCN gồm:

– Tờ khai QTT TNCN mẫu 05/GTT-TNCN ban hành kèm TT 92

– Bảng kê mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm TT 92

– Bảng kê mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm TT 92

– Bảng kê mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm TT 92

2. Địa điểm nộp hồ sơ QTT TNCN:

– Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ khai thuế tại CQT trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân

– Tổ chức trả thu nhập là CQ trung ương, bộ ngành UBND cấp tỉnh, cơ quan cấp tỉnh nộp HS khai thuế tại cục thuế nơi tổ chức đóng.

– Tổ chức trả thu nhập là CQ thuộc UBND cấp huyện nộp HS khai thuế tại chi cục thuế nơi tổ chức trụ sở đóng chính

– Tổ chức trả thu nhập là CQ ngoại giao, tổ chúc quốc tế nộp HS khai thuế tại cục thuê nơi tổ chức trụ sở đóng chính.

3. Hạn nộp HS quyết toán thuế TNCN:

Chậm nhất 90 ngày tư ngày hết năm dương lịch tức 30/03/2016

4. Thời hạn nộp thuế

Chậm nhất ngày cuối cùng của thời hạn nộp HS khai quyết toán thuế.

B. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công, lương:

1. Hồ sơ QTT TNCN:

– Tờ khai QTT mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành theo TT 92/2015/TT-BTC

– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành theo TT 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho ng phụ thuộc

– Bản chụp các chứng từ CM số thuế đã khấu trừ, tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản CM đó. Nếu cá nhân, tổ chức không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho CN tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì CQT căn cứ theo CSDL ngành thuế xem xét HS QTT cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từu khấu trừ thuế.

– Bản chụp hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ hiện, khuyến học, nhân đạo.

2. Nơi nộp HS QTT TNCN:

– Cá nhân có TN từ tiên cong lương Trực tiếp khai thuế với CQT thì nơi nộp HS là cục thuế nơi cá nhân nộp HS khai thuế trong năm.

– Cá nhân có TN từ tiên cong lương  từ 02 nơi trở nên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với CQT thì HS QTT như sau:

+ Nếu cá nhân đãn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân nào thi nộp HS QTT tại CQT trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Nếu cá nhân có thay đôi địa điểm làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp HS QTT tai CQT quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

+ Néu cá nhân không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ thời dvụ dưới 3 tháng hoặc ký HĐ cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì QTT tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú.

– CN trong năm có thu nhập từ tiền lương, công có thu nhập từ nhiều nơi nhưng tại thời điểm QTT không làm việc tại nơi nào thì nộp HS QTT là chi cụ thuế nơi cá nhân cư chú hoặc tạm trú.

3. Thời hạn quyết toán thuế TNCN:

Chậm nhất 90 ngày tư ngày hết năm dương lịch tức 30/03/2016

4. Hạn nộp thuế:

Chậm nhất ngày cuối cùng của thời hạn nộp HS khai quyết toán thuế.

Chú ý:

Dn được cá nhân ủy quyền QTT TNCN có trách nhiệm bù trừ số thuế nộp thừa, thiếu, khấu trừ thuế còn phải nộp, trả lại cho cá nhân nộp thừa khi QTT

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan