Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT năm 2016

Khi kê khai thuế Giá trị gia tăng, các kế toán mới ra trường thậm trí là cả các kế toán nhiều năm kinh nhiệm đôi khi cũng không thể tránh khỏi những sai sót. Những lỗi thường gặp khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế Giá trị gia tăng như: hóa đơn viết sai, kê khai thiếu sót, bỏ sót hóa đơn hoặc kê khai sai. Chính vì vậy bài viết này Kế toán thuế Apec sẽ hướng dẫn các bạn kế toán cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế Giá trị gia tăng bằng phần mềm HKKK (Hỗ trợ kê khai). Bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra đầy đủ các trường hợp sai sót và hướng dẫn điều chỉnh lại.

Sẽ có 2 thời điểm khi tìm ra sai sót:

I. Sai sót trong thời hạn nộp tờ khai thuế:

– Các bạn kế toán khi phát hiện ra sai sót (du sai sót này ảnh hưởng hay không ảnh hưởng đến tiền thuế) trong thời hạn nộp tờ khai thuế:

Cách xử lý:
– Kế toán không cần phải lập tờ khai bổ sung mà chỉ phải lập tờ khai khác cho CHUẨN sau đó nộp tờ khai thuế trước thời hạn là xong. (Vì CQ thuế chấp nhận tờ khai mới cuối cùng chỉ cần là trong thời hạn nộp tờ khai).

Đây là ví dụ của Kế toán thuế Apec để các bạn dể hiểu: Ngày 15/11/2016 Kế toán thuế Apec (APECTAX) nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng tháng 10/2016. Nhưng đến ngày 16/11/2016 Kế toán thế Apec lại phát hiện sai sót kế khai sai thuế.

Xử lý: Các bạn chỉ cần lập tờ khai thuế GTGT mới cho CHUẨN rồi nộp lại cho cơ quan thuế trước ngày 20/11/2016 là được.

II. Sai sót khi thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đã qua:

Khi xảy ra trường hợp này sẽ có 2 tình huống và cách sử lý sau:

1. Sai sót không hề ảnh hưởng đế số tiền thuế phải nộp hoặc tiền thuế được khấu trừ:

Các sai sót sau: sai tên, sai ngày tháng năm trong hóa đơn, sai mã số thuế công ty, sai số hóa đơn,…

Cách xử lý sai sót: Kế toán không cần lập tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS:

– Vào kỳ kê khai sai sót à Chọn: “Tờ khai lần đầu” à Vào tiếp phục lục kê khai sai sót à Vào đây các bạn sửa lại cho đúng là được và lưu lại tại Công ty để sau này giải trình.

Lý do: Từ 01/01/2015 theo điều số 05 Luật số 71/2014/QH13 thì chỉ cần nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng mà không cần nộp bản phụ lục đính kèm. Vì vậy trong trường hợp sai sót này các bạn không phải nộp lại tờ khai nữ mà chỉ phải sửa lại để giải trình sau này khi quyết toán thuế là được.

VD: Vào ngày 26/11/2016 Công ty Kế toán thuế Apec phát hiện sai sót trong tờ khai thuế Giá trị gia tăng tháng 6/2015 bị sai số hóa đơn đầu ra.

Cách xử lý: Kế toán không lập tờ khai bổ sung mà trực tiếp vào tờ khai tháng 6/2015 à Tích chọn trong mục: “Tờ khai lần đầu” à Tiếp tục vào “Phụ lục 01-2/GTGT” à Các bạn vào sửa lại cho đúng số hóa đơn đầu ra lại là xong à In tờ khai lưu tại Doanh nghiệp khi giải trình.

Các bạn hãy tham khảo thêm: Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế chuẩn để tránh sai sót

2. Sai sót gây ra ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp hoặc tiền thuế doanh nghiệp được khấu trừ:

Các lỗi sai sót sau: Kê khai thừa thiếu tiền thuế, kê khai sai tiền thuế Giá trị gia tăng, sai giá trị sản phẩm – dịch vụ, thừa thiếu hóa đơn đầu ra, bỏ sót hóa đơn đầu ra,…

Chú ý: Trường hợp này là trường hợp kê khai sai nhé các kế toán J, còn hoa đơn GTGT viết sai mà phải viết hóa đơn điều chỉnh thì các bạn xem thêm tại: Hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh.

Dưới đây là các bước điều chỉnh:

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào p/m HTKK à Vào “Kỳ kê khai sai” à Tích chọn vào “Tờ khai bổ sung”, các bạn xem hình dưới để rõ hơn:

ke khai bo sung thue GTGT

– Chọn nút “Đồng ý”, bấm xong sẽ mở ra của sổ như hình:

cach ke khai bo sung thue gtgt

Bước 2: Điều chỉnh lại các số liệu bị sai trên “Tờ khai điều chỉnh”

Quy tắc: SAI CHỖ NÀO TA SỬA CHỖ ĐÓ

Trường hợp sai sót hóa đơn đầu vào: Các bạn phải kê khai điều chỉnh tăng hoặc giảm trực tiếp trên 03 chỉ tiêu sau: chỉ tiêu [23], [24], [25]. Lưu ý là phải nhập liều đầy đủ cả 3 chỉ tiêu trên.

Ví dụ: Vào tháng 11/2016 Kế toán thuế Apec phát hiện sai sót trên tờ khai thuế Giá trị gia tăng tháng 6/2016 kê khai thiếu 1 triệu tiền trên hóa đơn đầu vào, thuế GTGT: 100.000 đồng.

Cách kê khai bổ sung điểu chỉnh:

– Các bạn vào tờ khai tháng 6/2016 à chọn mục “Tờ khai bổ sung” à vào tiếp “Lần 1” (khi là lần đầu)

– Vào điều chỉnh tăng lại ở tất cả 3 chỉ tiêu (Vì đây là do kê khai thiếu, nên cần kê khai tăng, cụ thể ở đây phải lấy số tiền hiện tại có ở trên các chỉ tiêu trên tờ khai và CỘNG số tiền thiếu) chi tiết như sau:

[23] = 33,077,00 + 1,000,000

[24] = 3,307,7000 + 100,000

[25] = 1,307,7000 + 100,000

Vì doanh nghiệp này Kinh doanh mặt hàng không chịu thuế và chịu thuế nên 24 & 25 có thể khác nhau (vì phải phân bố thuế Giá trị gia tăng dùng chung). Nếu DN chỉ kinh doanh mặt hàng chịu thuế thì mục 24 và 25 sẽ bằng nhau.

– Ấn tiếp: “Tổng hợp KHBS” hoặc bấm nút “Ghi” à Vào xử lý số liệu như Bước 3.

Trường hợp sai sót là hóa đơn đàu ra: Kê khai điều chỉnh giảm hoặc tăng trực tiếp trên các chỉ tiêu [29] đến chỉ tiêu [33] như hình

Ví dụ: Tháng 11/2016 Kế toán thuế Apec phát hiện tờ khai thuế tháng 6/2016 kê khai sai 1 hóa đơn GTGT đầu ra, chi tiết là thừ: 1,000,000, tiền thuế GTGT là: 100,000.

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh:

– Truy cập vào tờ khai tháng 6/2016 à Chọn “Tờ khai bổ sung” à “Lần 1” (khi là lần đầu)

– Điều chỉnh giảm ở chỉ tiêu 33 và chỉ tiêu 32 như sau (thuế suất 10%)

– Chi tiết là các bạn lấy số tiền có ở chỉ tiêu 32 và 33 [-] trừ đi, vì đã kê khai thừ nên cần kê khai giảm.

[32] = 54,532,453 – 1,000,000

[33] = 54,532,453 – 100

– Khi bổ sung điều chỉnh xong bấm “Tổng hợp KHBS”. Tiêp tục giải quyết số liệu như ở bước 3.

c. Các trường hợp sai sót còn lại:

Ví dụ: Sai sót ở chỉ tiêu 24 thì vào trực tiếp sửa ở chỉ tiêu 24

Bước 3: Khi kê khai bổ sung điều chỉnh xong, các bạn bấm vào “Tổng hợp KHBS” bên dưới, à Màn hình sẽ sang “Phụ lục KHBS” trông sẽ như thế này:

cach ke khai bo sung dieu chinh thue gtgt

Ở đây chúng ta cần quan tâm đến 02 chi tiểu trên tờ “KHBS” là: chỉ tiêu [40] và [43] cụ thể giải quyết như sau:

a. Chỉ tiêu [40] < 0 giá trị âm (nằm trong ngoặc). (Giảm thuế Giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ)

Cách giải quyết:

– Kết suất “Tờ khai điều chỉnh”“KHBS” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Có thể trừ vào tiền thuế phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc hoàn thuế (Các bạn cần phải theo dõi bên ngoài)

Lưu ý: Tuyệt đối không được nhập vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện thời.

b. Chỉ tiêu [40] > 0 giá trị dương. (Tăng thuế Giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ)

Cách giải quyết:

– Kết xuất “KHBS”“Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Nộp tiền thuế phải nộp (+) CỘNG thêm tiền phạt nộp chậm mà phần mềm tự động tính cho bạn (Ở phần B “Tính số tiền chậm nộp”) và Công văn giải trình sai sót (nếu có).

c. Chỉ tiêu [43] < 0 giá trị âm (nằm trong ngoặc). (Giảm thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ của kỳ bổ sung)

Cách giải quyết:

– Kết xuất “KHBS” “Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Nhập số tiền này vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện thời.

d. Chỉ tiêu [43] > 0 giá trị dương (Tăng thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ của kỳ bổ sung)

Cách giải quyết:

– Kết xuất “KHBS” “Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Nhập số tiền vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện thời.

Ví dụ: Vào tháng 5/2016 Kế toán thuế Apec kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế Giá trị gia tăng tháng 02/2016. Kết quả sau khi điều chỉnh làm tăng thuế Giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết là 5.000.000 (Tức là chỉ tiêu [43] = 5.000.000)

Cách giải quyết:

– Kết xuất “KHBS”“Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Lập công văn giải trình nếu có.

– Nhập số tiền ở chỉ tiêu [43] = 6.000.000 của tờ khai bổ sung tháng 02/2016 vào chỉ tiêu [38] của tháng 5/2016.

Làm theo hướng dẫn trên các bạn đã kê khai điều chỉnh thuế Giá trị gia tăng thành công!

Các bạn lưu ý: Các hóa đơn đầu vào bỏ sót không cần phải kê khai bổ sung mà có thể được kê khai vào kỳ hiện thời mà vẫn được khấu trừ bình thường (Nhưng cần phải làm điều này trước khi Cơ quan thuế thanh tra –  kiểm tra).

Ví dụ: Tháng 10/2016 Kế toán thuế Apec tìm thấy có 01 hóa đơn đầu vào của tháng 06/2016 chưa kê khai. Xử lý: các bạn không cần lập tờ khai bổ sung mà có thể kê khai trực tiếp vào tờ khai thuế tháng 10/2016

– Các hóa đơn đầu ra bỏ sót: thì phải kê khai bổ sung lại tại kỳ phát sinh hóa đơn GTGT đó.

Ví dụ: Tháng 10/2016 Kế toán thuế apec tìm thấy có 01 hóa đơn đầu ra của tháng 06/2016 bỏ sót. Xử lý: các bạn lập tờ khai bổ sung của Tờ khai tháng 06/2016. (Cách kê khai bổ sung thế nào thì các bạn xem ở trên) (Theo Thông tư 156/2013 và Thông tư 219/2013)

Tham khảo thêm: Cách kê khai hóa đơn bỏ sót

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan