Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế, vi phạm hành chính

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, môn bài, TNDN, TNCN, vi phạm hành chính, vi phạm luật thuế, vi phạm giao tong, vi phạm chế độ kế toán, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, tiền thuế bị truy thu thêm.

1. Hướng dẫn hạch toán tiền thuế bị truy thu sau quyết toán:

CV 13521/CT-TTHT đã hướng dẫn cách hạch toán kế toán thuế truy thu thêm qua kiểm tra QTT:

– Sau khi QTT và nhận thông báo của CQT về việc phải truy thu nộp thêm thuế TNDN, TNCN, GTGT thì tại thời điểm nhận được quyết định xử lý truy thu, thì hạch toán như sau:

a. Cách hạch toán tiền thuế TNDN bị truy thu:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Có TK 3334 – Thuế TNDN phải nộp

b. Cách hạch toán tiền thuế GTGT bị truy thu:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Có TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp

c. Cách hạch toán tiền thuế TNCN bị truy thu:

Trường hợp do công ty phải trả:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhận phải nộp

– Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của NLĐ kỳ này:

Nợ TK 334 – Phải trả NLĐ

Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

VD: Sau khi quyết toán thuế xong CQT có quyết định như sau:

– Thuế TNDN bị truy thu là: 90.256.000 đồng

– Thuế giá trị gia tăng bị truy thu là: 14.235.000 đồng

Cách hạch toán tiền thúe bị truy thu thêm:

Nợ TK 4211: 14.235.000

Có TK 33311: 14.235.00

Nợ TK 4211: 90.256.000

Có TK 3334: 90.256.000

Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp và vi phạm luật thuế:

Nợ TK 811: 44.100.56

Có TK 3339: 44.100.566

Đến khi nộp tiền thì các bạn hạch toán:

Nợ TK 3339, 33311, 3334

Có TK 111, 112

2. Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế

Sau khi nhận được thông báo về việc xử phạt:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

Khi nộp tiền phạt:

Nợ TK 3339, 338

Có TK 111, 112

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả KD

Có TK 811 – Chi phí khác

Lưu ý: Những khoản phạt tiền về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm luật giao thông, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền nộp chậm thuế, sẽ bị loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo khoản 2 đièu 6 TT 78

3. Cách hạch toán điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ

Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao vượt mức quy định làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán trước thì hạch toán điều chỉnh lại số trích vượt mức quy định như sau:

Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản cố định

Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

– Ngoài việc phải lập lại sổ sách kế toán thì các bạn phải lập lại tờ khai QTT TNDN, tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ trước.

Mời các bạn tham khảo thêm: Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan