Biên bản thông qua hệ thông thang lương, bảng lương 2016

Dưới đây là mẫu biên bản thông qua hệ thống thang lương, bảng lương năm 2016 của Kế toán thuế Apec (APECTAX) dùng để đăng ký thang lương, bảng lương gửi lên phòng Lao động, Thương binh & Xã hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2016

BIÊN BẢN
(V/v: Thông qua hệ thống thang lương, bảng lương)

1. Thời gian: 15h00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty Kế toán thuế Apec (APECTAX), số 10 Tập thể Vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

3. Thành phần bao gồm:
– Ông: Nguyễn Văn Chỉnh Chức vụ: Tổng Giám Đốc

– Bà: Nguyễn Thị Thúy Chức vụ: Kế toán trưởng
– Cùng toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty.

4. Nội dung cuộc họp:
– Thực hiện nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, trang trại, tổ chúc khác của Việt Nam có thuê người lao động.

– Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.
– Các thành viên trong Công ty đều đã đồng ý về hệ thống thang lương, bảng lương mà Công ty đã đưa ra cho toàn thể Cán bộ, công nhân viên Công ty Kế toán thuế Apec (APECTAX) từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
– Biên bản được lập xong vào hồi 17h30 ngày 01 tháng 01 năm 2015.

5. Kết luận cuộc họp:
– Toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty Kế toán thuế Apec (APECTAX) đã đồng ý với hệ thống thang lương, bảng lương do phòng hành chính xây dựng và cam đoan thực hiện đúng (phụ lục kèm theo).

GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký và ghi rõ họ tên)

bien-ban-thong-qua-he-thong-thang-luong-bang-luong

Các bạn vào đây để tài về mẫu để có thể chỉnh sửa luôn nhé (File DOC):

Biên bản thông qua hệ thông thang lương, bảng lương 2016

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan