Văn bản pháp luật BHXH

Thanh tra, kiểm tra BHYT, BHXH, BHTN hiệu lực từ ngày 01/06/2016

Thanh tra, kiểm tra BHYT, BHXH, BHTN hiệu lực từ ngày 01/06/2016

Theo quy định mới về bảo hiểm, từ ngày 01/06/2016 Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ có quyền kiểm tra, thanh tra bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi có dấu hiệu bi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT hoặc được giao nhiệm vụ. Theo nghị định 21/2016/CP được ban hành vào ngày 31/03/2016 đã quy định rõ về quyền hạn, chức năng thanh tra, kiểm tra về đóng … Đọc Thêm

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Quy định mức lương và phụ cấp phải đóng BHXH 2016

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Quy định mức lương và phụ cấp phải đóng BHXH 2016

Ngày 29/12/2015, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội đã công bố thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH v/việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực thi một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc bao gồm: - Quy định về chế độ thai sản. - Quy định chế độ ốm đau. - Quy định chế độ hưu trí. - Quy định chế độ tử tuất. - Quy định về phụ cấp đối với người hưởng BHXH. Xem … Đọc Thêm

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH: Điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH: Điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH

Vào ngày 29/12/2015, Bộ Lao động - Thương Binh & Xã Hội đã ban hành thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH v/việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Nội dung thông tư này như sau: BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: … Đọc Thêm

Quy định về mức lương và phụ cấp đóng BHXH 2016

Quy định về mức lương và phụ cấp đóng BHXH 2016

Vào ngày 29/12/2015, Bộ Lao động – Thương Binh & Xã hội đã ban thành thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. Quy định về mức lương và phụ cấp đóng BHXH 2016. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016. Xem thêm: Đóng BHXH tự nguyện được nhà nước hộ trợ tới 30% chi phí Xem … Đọc Thêm

Những loại phụ cấp nào để tính đóng BHXH từ 01/01/2016?

Những loại phụ cấp nào để tính đóng BHXH từ 01/01/2016?

Đã bước sang năm 2016 – Doanh nghiệp sẽ nphải đóng BHXH theo mức lương và phụ cấp mới. Vậy trong hơn 50 loại phụ cấp hiện hành, thì những khoản phụ cấp nào sẽ được tính BHXH. Xem thêm: Đóng BHXH tự nguyện được nhà nước hộ trợ tới 30% chi phí Xem thêm: Quy định về mức lương và phụ cấp đóng BHXH 2016 Giảm nhân sự hay hay đổi tên phụ cấp? Từ ngày 01/01/2016, cách … Đọc Thêm

Nghị định 134/2015/NĐ-CP: Đóng BHXH tự nguyện được nhà nước hộ trợ tới 30% chi phí

Nghị định 134/2015/NĐ-CP: Đóng BHXH tự nguyện được nhà nước hộ trợ tới 30% chi phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 134/2015/NĐ-CP về Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nghị định 134/2015/NĐ-CP có nhiều ưu điểm như thời gian và cách thức đóng BHXH linh hoạt, không giới hạn tuổi tham gia, người tham gia được nhà nước hỗ trợ. Sự khác biệt cơ bản của quy định BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện là cơ chế tham gia. Nếu BHXH bắt buộc gắn với mối quan hệ giữa chủ sở … Đọc Thêm

Nghi định 115/2015/NĐ-CP Quy định Luật Bảo hiểm xã hội

Nghi định 115/2015/NĐ-CP Quy định Luật Bảo hiểm xã hội

Nghi định 115/2015/NĐ-CP Ngày 11/11/2015 của BHXH Việt Nam: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc. Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH … Đọc Thêm

Nghị định 88/2015/NĐ-CP Xử phạt về Lao động, BHXH, KPCĐ

Nghị định 88/2015/NĐ-CP Xử phạt về Lao động, BHXH, KPCĐ

Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm về Lao động, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn... (Có hiệu lực từ ngày 25/11/2015). CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm … Đọc Thêm

Quyết định 959/QĐ-BHXH Quy định về BHXH, BHYT, BHTN

Quyết định 959/QĐ-BHXH Quy định về BHXH, BHYT, BHTN

Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Có hiệu lực từ ngày 1/12/2015. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 959/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH … Đọc Thêm

Quyết định 919/QĐ-BHXH sửa đổi bổ sung quyết định 01/QĐ-BHXH

Quyết định 919/QĐ-BHXH sửa đổi bổ sung quyết định 01/QĐ-BHXH

Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH, Quyết định 1399/QĐ-BHXH và Quyết định 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 919/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 26 tháng 8 … Đọc Thêm

Trang 1 trên 212