Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo TT 45

Trước khi trích khấu hao TSCĐ doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế. Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chia sẻ mẫu bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất theo TT 45.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 

Kính gửi :  CHI CỤC THUẾ QUẬN HÀ ĐÔNG

 
– Tên đơn vị: CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
– Địa chỉ trụ sở chính:  Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
– Mã số thuế : 01565768792
 
        Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

        Nay Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận Hà Đông theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Theo bảng chi tiết dưới đây.
 

STT Tên tài sản cố định Thời gian trích khấu hao tài sản cố định Bắt đầu trích khấu tài sản cố định
1 Ô tô Toyota Fortuner 6 năm Tháng 9/2014

 

  Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014
                           ĐẠI DIỆN CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
  (Ký và đóng dấu)

Tải về: Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới hoặc 

Xem thêm: Cách tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan