Bản tin thuế mới số 02 tháng 01 năm 2018

APECTAX xin gửi các bạn bản tin thuế mới số 02 tháng 01 năm 2018 gồm các văn bản mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế trong tương lai. Trong bản tin thuế mới lần này tiêu biểu có: 

I. Công văn

1. Công văn số 40/TCT-CS ngày 03/01/2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng

Năm 2010, Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phú Trí (sau đây gọi là Công ty Phú Trí) để thành lập pháp nhân thứ ba là Công ty TNHH TM DV BĐS Phú Vinh (sau đây gọi là Công ty Phú Vinh) giá trị tài sản góp vốn vào pháp nhân thứ ba là quyền sử dụng đất địa chỉ 432-434-436 An Dương Vương, phường 4, Quận.5, thành phố Hồ Chí Minh và tỷ lệ góp vốn như sau: Công ty góp 5% giá trị quyền sử dụng đất, Công ty Phú Trí góp 95% giá trị quyền sử dụng đất bằng số tiền 53.219.000.000 đồng. Năm 2010, 2011, Công ty đã xuất hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT đối với số tiền tương ứng với 95% giá trị quyền sử dụng đất cho Công ty Phú Trí khi góp vốn để thành lập Công ty Phú Vinh. Công ty Phú Trí chưa kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào hóa đơn nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xét tình hình thực tế tại doanh nghiệp để hướng dẫn các bên xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, kê khai và nộp thuế theo đúng quy định.

Trường hợp, năm 2010, 2011 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bất động sản thì lập hóa đơn GTGT cho người mua, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tế tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp giá đất tại thời điểm chuyển nhượng do người nộp thuế kê khai không đủ căn cứ để xác định giá tính thuế hợp lý theo quy định của pháp luật thì tính trừ theo giá đất (hoặc giá thuê đất) do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm chuyển nhượng bất động sản. Giá đất tính trừ để xác định giá tính thuế tối đa không vượt quá số tiền đất thu của khách hàng.

Trường hợp, doanh nghiệp có hoạt động góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

2. Công văn số 41/TCT-CS ngày 03/01/2018 về sử dụng hoá đơn

Do chủ tịch Công ty CP Thương mại dầu khí Vũ Anh đang thụ án, con dấu của Công ty đã bị tịch thu, mã số thuế bị tạm đóng nên không thể xuất hoá đơn trả lại, đồng thời hoá đơn số 0009005 ký hiệu GM/11P Công ty Vũ Anh chưa kê khai thuế (theo xác nhận của Cục Thuế TP.Hải Phòng tại công văn số 1007/CT-KT2 ngày 30/06/2016) nên Công ty CP Gemadept thực hiện thu hồi hoá đơn số 0009005 ký hiệu GM/11P (bản gốc liên 2).

3. Công văn số 47/TCT-TNCN ngày 04/01/2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản.

Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính không quy định thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa cô, chú, bác với cháu được miễn thuê nên trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Phong (là cháu) được nhận thừa kế tài sản là Quyền sử dụng đất từ các con của bà Huỳnh Thị Hoài tặng cho ông Phong không thuộc trường hợp được miễn thuế TNCN.

4. Công văn số 49/TCT-TNCN ngày 04/01/2018 về vướng mắc về thuế TNCN 

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% thì được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập nơi cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên quyết toán thuế thay và không phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Về việc cá nhân sau khi đã ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế thay, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN và thực hiện cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo hướng dẫn tại điểm 3, mục II công văn số 336/TCT-TNCN hoặc điểm 3, mục II công văn số 801/TCT-TNCN nêu trên để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cơ quan thuế căn cứ vào nội dung ghi trên chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức trả thu nhập cấp cho cá nhân để thực hiện xử lý quyết toán thuế TNCN của cá nhân.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp cá nhân phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế có số thuế phải nộp hoặc nộp thêm nhưng quá thời hạn 90 ngày không thực hiện quyết toán thuế thì cơ quan thuế căn cứ vào hành vi vi phạm của cá nhân để xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

5. Công văn số 63/TCT-CS ngày 04/01/2018 về chính sách thuế TNDN 

Trường hợp Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức có dự án đầu tư mở rộng hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 Công ty đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015Trường hợp Công ty lựa chọn áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng thuế suất thuế TNDN) cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015 thì Công ty phải thực hiện nhất quán; năm 2014, Công ty không được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng.

Sau khi hết thời gian miễn, giảm thuế đối với dự án đầu tư mở rộng này, nếu thực tế Công ty đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực y tế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực y tế.

6. Công văn số 64/TCT-CS ngày 04/01/2018 về việc hoàn thuế GTGT cho hàng xuất khẩu

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.

Theo đó, trường hợp Xí nghiệp may Minh Hà kê khai theo tháng hoặc kê khai theo quý nếu trong tháng, quý có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu từ 300 triệu đồng trở lên thì Xí nghiệp may Minh Hà có thể lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo tháng hoặc theo quý.

7. Công văn số 65/TCT-CS ngày 04/01/2018 về giá tính thuế tài nguyên

Trường hợp Công ty cổ phần khoáng sản và xây đựng Bình Dương khai thác đá thu được đá xô bồ để sản xuất vật liệu xây dựng, một phần được bán ra ngay sau khi khai thác, phần còn lại được đưa vào xay nghiền thành đá các ly (vật liệu xây dựng thông thường) mới bán ra thì giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị của đá xô bồ (nếu thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tỉnh quy định).

Giá bán đơn vị đá xô bồ được tính bằng tổng doanh thu bán đá xô bồ (chưa có thuế GTGT) bán ra chia cho tổng sản lượng đá xô bồ tương ứng bán ra trong tháng.

II. Quyết định

Ngày 29/12/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2715/QĐ-BTC về vấn đề Triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2018 cơ quan thuế sẽ triển khai việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử đối với cá nhân có tài sản cho thuê và thuộc quản lý của cơ quan thuế tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.  

III. Nghị định

Ngày 04/01/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2018/NĐ-CP, theo đó doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án mới trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng được hưởng những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể:

– Miễn thuế trong 4 năm đầu;

– Giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo;

– Áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 năm với dự án đầu tư quy mô vốn dưới 3.000 tỷ đồng; 30 năm với dự án đầu tư quy mô vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên.

Mức thuế suất 10% cũng áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, thuê mua đối với người lao động trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng còn được hưởng những chính sách ưu đãi khác như:

– Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đối với một số dự án đầu tư theo quy định;

– Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định gồm máy móc, thiết bị, linh kiện, …

Nghị định 04/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

Trân trọng.

Chúc các bạn thành công! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi:
——————————————————————————

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO & ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan