Bản tin thuế mới số 01 tháng 01 năm 2018

APECTAX xin gửi các bạn hệ thống văn bản thuế mới số 01 tháng 01 năm 2018 gồm các công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế trong tương lai. Trong bản tin thuế mới lần này tiêu biểu có: 

I. Công văn

1. Công văn số 38/TCT-CS ngày 03/01/2018 về hóa đơn điện tử

Công ty TNHH TM Thú y Tân Tiến chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.

2. Công văn số 5841/TCT-KK ngày 21/12/2017 về việc hoàn thuế TNDN khi chuyển địa điểm kinh doanh

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra quyết toán thuế TNDN đến hết kỳ tính thuế năm 2016 để xác định số thuế TNDN nộp thừa tính đến hết kỳ tính thuế năm 2016 của Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – SUMI TRUST và giải quyết hoàn cho người nộp thuế theo quy định (nếu có). Đề nghị Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – SUMI TRUST căn cứ biên bản kiểm tra quyết toán thuế của Cục Thuế để lập hồ sơ đề nghị hoàn đối với số thuế TNDN nộp thừa tính đến hết kỳ tính thuế năm 2016 theo quy định (nếu có).

Đối với số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm cho kỳ tính thuế năm 2017 của Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – SUMI TRUST, đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện đối chiếu để xác nhận nghĩa vụ của người nộp thuế và chuyển cho Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục theo dõi theo quy định.

3. Công văn số 5845/TCT-DNL ngày 21/12/2017 về việc kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài.

Trường hợp Tổng công ty điện lực Miền Trung (EVNCPC) ký hợp đồng số 01/EPC-LS/CPC-PRY-TD ngày 28/2/2014 với Liên danh Prysmian Powerlink S.r.l và Công ty TNHH Xây dựng điện Thái Dương (Liên danh), Công ty TNHH Xây dựng điện Thái Dương chịu trách nhiệm hạch toán chung toàn bộ doanh thu phát sinh của hợp đồng nhà thầu và chia lợi nhuận cho các bên trong Liên danh thì Công ty TNHH Xây dựng điện Thái Dương có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định trên toàn bộ doanh thu thực hiện hợp đồng nhà thầu.

4. Công văn số 5872/TCT-HTQT ngày 22/12/2017 về áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam Nhật Bản của cá nhân người Nhật Bản

Ngày 15/11/2014 Công ty TNHH Quốc tế Tozen (Singapore) có thư bổ nhiệm ông Hitoshi Muroi vào vị trí Tổng giám đốc Công ty TNHH Tozen Corporation Việt Nam.

Căn cứ quy định nêu trên của Hiệp định, thu nhập của ông Hitoshi Muroi từ việc làm công tại Việt Nam với chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Corporation Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế TNCN tại Việt Nam.

5. Công văn số 5877/TCT-CS ngày 22/12/2017 về việc hạch toán, thu nộp giá dịch vụ thoát nước

Trường hợp Công ty cổ phần cấp nước Sơn La được UBND tỉnh giao thu tiền dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn tiền nước; sau khi nộp thuế GTGT 10% theo quy định, Công ty được để lại 5%, còn lại 85% nộp vào NSNN thì về bản chất đây là khoản thu hộ của Công ty CP cấp nước Sơn La.

Công ty cổ phần cấp nước Sơn La kê khai, nộp thuế GTGT đối với dịch vụ thoát nước, nhưng không được bù trừ số thuế phải nộp trên với thuế GTGT đầu vào của Công ty.

6. Công văn số 5936/TCT-CS ngày 26/12/2017 về việc áp dụng phương pháp tính thuế

Công ty TNHH Việt Nam Create Medic là doanh nghiệp chế xuất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu và quyền xuất khẩu, đã thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh vào tháng 2/2017 để hạch toán riêng doanh thu, chi phí từ hoạt động thực hiện quyền xuất nhập khẩu nêu trên, có thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán và tháng 5/2017 Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam Create Medic đã nộp thông báo áp dụng phương pháp khấu trừ trong năm 2017 thì đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam Create Medic liên hệ trực tiếp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động thực hiện quyền xuất nhập khẩu.

7. Công văn số 5938/TCT-CS ngày 26/12/2017 về việc giảm tiền sử dụng đất

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Kim Tơ hoàn thiện thủ tục hồ sơ làm rõ đối với phần diện tích đất ghi trong Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có nguồn gốc trước đây là đất được giao (để trồng cây hàng năm, cây lâu năm và đất rừng sản xuất) nếu được các cơ quan liên quan báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép chuyển mục đích sang đất nghĩa trang, nghĩa địa và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo nguyên tắc giao đất có thu tiền sử dụng đất thì thuộc đối tượng được xem xét xử lý theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính nêu trên.

8. Công văn số 5960/TCT-DNL ngày 28/12/2017 về việc không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Trường hợp Sabeco không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã trích lập tại ngày 31/12/2013 thì Sabeco phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên số tiền Quỹ còn lại và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó cùng thời điểm nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 của Sabeco. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập Quỹ – Năm 2013. Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm (hoặc lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm) áp dụng tại thời Điểm thu hồi – năm 2018 và thời gian tính lãi là hai năm.

9. Công văn số 5978/TCT-TNCN ngày 29/12/2017 về hoàn thuế TNCN

Trường hợp Công ty cổ phần xây lắp và khoáng sản Hồng Sơn trong năm 2016 đã khấu trừ và xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN cao hơn quy định đối với 16 cá nhân lao động trong công ty, toàn bộ số tiền thuế TNCN đã khấu trừ công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước thì:

Trường hợp Công ty cổ phần xây lắp và khoáng sản Hồng Sơn không thu hồi được chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã cấp cho 16 cá nhân lao động nêu trên thì các cá nhân này thực hiện hoàn thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế.

Trường hợp Công ty cổ phần xây lắp và khoáng sản Hồng Sơn thu hồi được chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã cấp cho 16 cá nhân nêu trên thì Cục Thuế tỉnh Hà Nam yêu cầu công ty thu hồi lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã cấp cho người nộp thuế, thực hiện khấu trừ đúng số thuế TNCN và điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2016.

10. Công văn số 5995/TCT-CS ngày 29/12/2017 về chính sách thu tiền thuê đất 

Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Minh Hải (doanh nghiệp cổ phần hóa từ Doanh nghiệp nhà nước Công ty Du lịch – Dịch vụ Minh Hải theo Quyết định số 453/QĐ-CTUB ngày 09/6/2005 của Uy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) được Nhà nước cho thuê 1.062,60 m2 đất (đất doanh nghiệp sử dụng từ trước thời điểm cổ phần hóa) tại địa chỉ số 81, đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 28/3/2006 và Hợp đồng thuê đất số 20/HĐTĐ ngày 25/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau để quản lý, sử dụng vào mục đích kinh doanh Nhà hàng – Khách sạn Phương Nam. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6345310536 chứng nhận lần đầu ngày 09/10/2014, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 05/6/2017 để thực hiện dự án đầu tư Khách sạn Phương Nam thì đây không phải trường hợp dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới nên không được xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 2 và Điểm b Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

11. Công văn số 6008/TCT-CS ngày 29/12/2017 về hướng dẫn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế GTGT đầu ra

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế TP. Hà Nội xem xét nếu nội dung đúng như Công ty trình bày: Công ty đã xuất hóa đơn GTGT, đã kê khai nộp thuế nhưng chưa giao hóa đơn cho người mua mà lưu tại quyển, người mua là doanh nghiệp chưa kê khai khấu trừ, Công ty và khách hàng (người mua) có thỏa thuận hủy hợp đồng đã ký để trả lại tiền cho người mua thì Cục thuế hướng dẫn Công ty căn cứ thỏa thuận hủy hợp đồng đã ký giữa các bên để điều chỉnh giảm doanh thu theo quy định về việc điều chỉnh giảm doanh thu của chế độ kế toán doanh nghiệp.

 II. Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định về hóa đơn

Sau khi Bộ Tài chính có công văn số 16811/BTC-TCT ngày 12/12/2017, Tổng cục Thuế cũng gửi công văn số 5922/TCT-CS ngày 26/12/2017 v/v lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn (dự thảo đăng trên website của Tổng Cục Thuế).

Một số nội dung sửa đổi đáng chú ý tại dự thảo Nghị định là:

– Xây dựng được cơ sở pháp lý để vận hành việc áp dụng hóa đơn điện tử theo thông lệ quốc tế, tạo được cơ sở dữ liệu về hóa đơn của ngành thuế để ứng dụng quản lý thuế hiện đại. Quy định tách biệt giữa Hóa đơn giấy theo hình thức đặt in, tự in và Hóa đơn điện tử.

– Bổ sung quy định hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là hành vi sử dụng hóa đơn đã được cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng đối với các hóa đơn chưa lập của cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh; hóa đơn theo thông báo của cơ quan thuế không có giá trị sử dụng trong trường hợp cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

– Về loại, hình thức và nội dung hóa đơn: đưa một số nội dung đã được hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính lên Nghị định.

– Bỏ quy định về việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 200.000 mới phải lập hóa đơn

– Hóa đơn điện tử có giá trị trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường, để đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu, để kê khai thanh toán vốn ngân sách. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng Hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp Hóa đơn giấy.

  Trân trọng.

Chúc các bạn thành công! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi:
——————————————————————————

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO & ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan