Bản tin thuế mới số 02 tháng 08 năm 2016

Các công văn thuế mới nhất của Bản tin thuế số 02 tháng 08 năm 2016 sẽ giúp các bạn cập nhật được kịp thời và chính xác nhất các nội dung văn bản thuế , trong đó có các công văn và thông tư thuế tiêu biểu như sau:

 1 . Công văn số 3276/TCT-KK  ngày 21/7/2016 giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 84/2016/TT-BTC về thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và thu nội địa ngày 17/06/2016

Hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đối với các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật, không bao gồm các khoản thu nộp phát sinh tại khâu xuất khẩu, nhập khẩu.

(1)Hướng dẫn chi tiết cách lập chứng từ nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (Điều 6)

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế lập giấy nộp tiền vào NSNN nhanh chóng, chính xác, an toàn và bảo mật thông tin trong toàn bộ quá trình thực hiện nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Thông tư số 84/2016/TT-BTC đã hướng dẫn chi tiết cách thức lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu số C1-02/NS ban hành kèm Thông tư số 84/2016/TT-BTC) theo trường hợp trực tiếp lập giấy nộp tiền hoặc lập giấy nộp tiền thay, kê khai theo 8 nhóm thông tin:

(2) Hướng dẫn thực hiện nộp thuế điện tử qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp (Điều 8)

Lập chứng từ nộp thuế theo hình thức nộp thuế điện tử qua dịch vụ thanh toán điện tử do ngân hàng cung cấp (như ATM, internet banking, mobile banking, POS hoặc hình thức thanh toán điện tử khác) theo hướng dẫn tại quy trình sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử của từng hệ thống ngân hàng.

(3) Hướng dẫn chi tiết lập chứng từ nộp thuế tại quầy giao dịch của ngân hàng phối hợp thu, ngân hàng ủy nhiệm thu, cơ quan kho bạc nhà nước (Điều 9)

a) Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn chi tiết cách thức lập bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC) trong trường hợp nộp thuế tại quầy giao dịch bằng tiền mặt

b) Bổ sung hướng dẫn chi tiết cách thức lập bảng kê nộp thuế trong trường hợp nộp thuế tại quầy giao dịch của cơ quan kho bạc nhà nước bằng hình thức chuyển Khoản….

(8) Sửa đổi, bổ sung quy định về việc tiếp nhận, xử lý thông tin thu nộp tại cơ quan thuế (Điều 16)

– Bổ sung quy định thông báo số thuế đã nộp trong tháng: Định kỳ ngày 15 hàng tháng hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu ngày 15 là ngày nghỉ theo quy định của pháp luật về lao động, cơ quan thuế thông báo các khoản nộp ngân sách trong tháng trước đã được ghi nhận trong hệ thống quản lý thuế cho người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử do Tổng cục Thuế cấp cho người nộp thuế……

(10) Sửa đổi, bổ sung quy định về cấp chứng từ nộp thuế phục hồi, xác nhận số thuế đã nộp (Điều 18).

– Về cấp chứng từ nộp thuế phục hồi:

Ngân hàng, cơ quan kho bạc nhà nước đã thực hiện giao dịch nộp thuế (trực tiếp hoặc bằng phương thức điện tử), có trách nhiệm cấp chứng từ nộp thuế phục hồi theo mẫu C1-02/PH theo đề nghị của người nộp thuế.

Chứng từ nộp thuế phục hồi có giá trị pháp lý như chứng từ gốc.

– Về xác nhận số thuế đã nộp NSNN: Cơ quan thuế có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp NSNN theo mẫu C1-10/NS cho người nộp thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người nộp thuế.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 2/8/2016 (sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành Thông tư là ngày 1/6/2016).

==>> Tải công văn TẠI ĐÂY

2 . Công văn số 3449/TCT-CS ngày 03/8/2016 về chính sách thuế đối với thu nhập do khách hàng hoàn lại các khoản chi phí không định kỳ

Công ty Jabil Việt Nam địa chỉ trụ sở chính tại Lô 14B-l Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh với mục tiêu hoạt động: lắp ráp và kiểm tra các bản mạch in; lắp ráp hệ thống và kiểm tra các sản phẩm công nghệ cao hoàn chỉnh; chế tạo mẫu khuôn nhựa chính xác và sản xuất các bản mạch công cụ; sản xuất và lắp ráp máy in, lưu trữ dữ liệu, thiết bị y tế, thiết bị mạng, thiết bị viễn thông và các thiết bị công nghiệp điện tử tiêu dùng.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn ưu đãi (khu công nghệ cao) thì từ năm 2014 thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi (khu công nghệ cao tp HCM) trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

3. Công văn số 3471/TCT-TNCN ngày 04/08/2016 về xác định người phụ thuộc.

Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…)”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp người trong độ tuổi lao động bị bệnh Viêm quanh khớp vai phụ và suy nhược thần kinh nếu có xác nhận của cơ sở y tế là bệnh hiểm nghèo theo Danh mục bệnh hiểm nghèo hướng dẫn tại công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Điều 5 Nghịđịnh số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ thì được coi là người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh, Cục thuế tỉnh Bắc giang căn cứ vào xác nhận của cơ quan y tế có trách nhiệm thực hiện các thủ tục giảm trừ gia cảnh cho cá nhân.

4. Công văn số 3515/TCT-CS ngày 08/8/2016 về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm và nghêu thịt thành phẩm

Quy trình sản xuất nghêu nguyên con thành phẩm: Nguyên liệu nghêu ” rửa sạch ” đóng gói vào bao PA hoặc PE ” hấp chín ” cấp đông ” nhập nghêu nguyên con thành phẩm và bảo quản trong kho lạnh ” xuất hàng.

Quy trình sản xuất nghêu thịt thành phẩm: Nguyên liệu nghêu ” rửa sạch đóng gói hoặc chứa vào khay ” hấp chín ” gỡ thịt ” cấp đông ” nhập nghêu thịt thành phẩm và bảo quản trong kho lạnh ” xuất hàng.

Căn cứ các hướng dẫn trên và quy trình sản xuất sản phẩm nghêu nguyên con thành phẩm và nghêu thịt thành phẩm, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã tự nuôi, đánh bắt và sản xuất mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm và nghêu thịt thành phẩm theo các quy định trên bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm nghêu nguyên con thành phẩm, nghêu thịt thành phẩm nêu trên cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp bán cho khách hàng là hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 5%.

5. Công văn số 3519/TCT-KK ngày 08/8/2016 về việc vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoạt động bán hàng theo hợp đồng số 242/HĐMB/2013, 243/HĐMB/2013, 245/HĐMB/2013) và hợp đồng số 246/HĐMB/2013 của Công ty TNHH Thương mại VEMAX chỉ đơn thuần là hoạt động bán hàng giao tại trụ sở người mua hàng, không phải là hoạt động xây dựng cơ bản và không thuộc trường hợp phải kê khai nộp thuế gia trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh. Do đó, việc Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh khấu trừ thuế giá trị gia tăng (số tiền 4.581.694.000 đồng) trên tổng giá trị thanh toán của 04 hợp đồng mua bán của Công ty TNHH Thương mại VEMAX và việc Công ty TNHH Thương mại VEMAX kê khai số tiền Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đã khấu trừ nói trên vào chỉ tiêu 39 (Thuế giá trị gia tăng đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh, xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh) trên tờ khai thuế giá trị gia tăng (mẫu số 01/GTGT) quý 1/2015 là chưa đúng quy định.

6. Công văn số 3549/TCT-DNL ngày 10/8/2016 việc hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến tiền lãi phát sinh do hoàn nhập từ Quỹ phát triển khoa học công nghệ

Trường hợp doanh nghiệp trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ nhưng trong thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó theo quy định. Tiền lãi phát sinh do hoàn nhập Quỹ phát triển khoa học công nghệ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN của doanh nghiệp.

7. Công văn số 3580/TCT-CS ngày 10/8/2016 về thuế suất thuế GTGT của sản phẩm vôi đen

Căn cứ hướng dẫn tại điểm d khoản 2 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và điểm c khoản 6 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2016 của Bộ Tài chính về thuế suất 5% áp dụng đối với “các chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng”;

Căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 5816/BNN-TCTS ngày 07/7/2016: “sản phẩm vôi đen Phú Hải có tên tại STT309 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN ngày 18/1/2008 về việc bổ sung, sửa đổi danh mục thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, sản phẩm vôi đen Phú Hải là sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

Căn cứ hướng dẫn trên và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sản phẩm vôi đen Phú Hải có tên tại STT309 Phụ lục 2 Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN ngày 18/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản không phải là chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% mà áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

8 . Công văn số 3605/TCT-DNL ngày  11/8/2016 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường học chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì Panasonic thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể:

Panasonic được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

Trân trọng!

Chúc các bạn thành công! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi:
——————————————————————————

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

—————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan